Ryhmäperuutusehdot

Ennakkomaksu
Varaajan tulee maksaa hotellille ennakkomaksu, mikä on 30% koko varauksen arvosta. Hotellilla
on oikeus vapauttaa varatut huoneet myyntiin, ellei ennakkomaksua ole suoritettu laskun eräpäivään
mennessä. Loppulaskun eräpäivä on yksi (1) viikko ennen saapumista, ellei toisin kirjallisesti sovita.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto
peruutuksesta on tullut Hullu Poro Oy:lle. Peruutusehtoja sovelletaan myös varattujen palvelujen
muutoksiin. Mikäli peruutus tehdään kuluttoman peruutusajan puitteissa, palautetaan maksettu
ennakkomaksu vähennettynä toimistokuluilla 40 €.

HOTELLI HULLU PORO

Huonemäärä 5-10
* peruutus kuluitta 45 vrk ennen varauksen alkamispäivää
* jos peruutus tehdään 44-30 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta
* jos peruutus tehdään 29-14 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta
* jos peruutus tehdään 13-0 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo
* 1-2 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 7 vrk ennen
   varauksen alkamista

Huonemäärä 11-30
* peruutus kuluitta 60 vrk ennen varauksen alkamispäivää
* jos peruutus tehdään 59-45 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta
* jos peruutus tehdään 44-30 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta
* jos peruutus tehdään 29-0 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo
* 1-4 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 14 vrk ennen
   varauksen alkamista
* 1-2 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 7 vrk ennen
   varauksen alkamista

Huonemäärä 31-50
* peruutus kuluitta 90 vrk ennen varauksen alkamispäivää
* jos peruutus tehdään 89-60 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta
* jos peruutus tehdään 59-45 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta
* jos peruutus tehdään 44-0 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo
* 1-4 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 14 vrk ennen
   varauksen alkamista
* 1-2 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 7 vrk ennen
   varauksen alkamista

Huonemäärä yli 50
* peruutusehdot sovitaan erikseen varauskohtaisesti

TAIVAANVALKEAT

* peruutus kuluitta 60 vrk ennen varauksen alkamispäivää
* peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta, jos peruutus tehdään 59-45 vrk ennen varauksen alkamispäivää
* peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta, jos peruutus tehdään 44-30 vrk ennen varauksen alkamispäivää
* jos peruutus tehdään 29-0 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peritään koko varauksen arvo