Rekisteriseloste / kuntosali - Levi Center Hullu Poro

Varaa majoitus

Hotelli Hullu Poron kuntosalin rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Hotelli Hullu Poron kuntosali

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste (Päivitetty 4.8.2020)

1. Rekisterinpitäjä
Hullu Poro Oy (Y-tunnus 2458663-2
Rakkavaarantie 5, 99130 Levi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jonna Köngäs

jonna@hulluporo.fi

+358 405463816

3. Rekisterin nimi
Hullu Poro kuntosalin asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Hotelli Hullu Poron kuntosaliasiakkaiden yhteystietojen käyttöön liittyvien tietojen säilyttäminen. Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on Hullu Poron kuntosalin asiakassuhteiden hoitaminen ja kuntosalipalveluiden tarjoaminen asiakkaille.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Ostettu tuote (esim. kk-kortti) ja sen voimassaoloaika
  • Muita kerättäviä tietoja: mahdollisesti puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen ostaessaan kuntosalikortin Hullu Poron vastaanotosta tai www.hulluporo.fi/webshopista tai muun vastaavan asiallisen yhteyden syntyessä.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti Hullu Poron henkilökunnan toimesta. Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n, eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.

8. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto- Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu.
ATK:lle talletetut tiedot – Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanoilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus korjata virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hullu Poron kuntosalin asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja korjauspyynnön voi lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna Hullu Poroon tai tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä henkilöllisyys todistaen.

10. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.