Ryhmät - Levi Center Hullu Poro

Varaa majoitus

MAJOITUSPALVELUIDEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT / RYHMÄT

ENNAKKOMAKSU
Varaajan tulee maksaa hotellille ennakkomaksu, mikä on 30% koko varauksen arvosta. Hotellilla on oikeus vapauttaa varatut huoneet myyntiin, ellei ennakkomaksua ole suoritettu laskun eräpäivään mennessä. Loppulaskun eräpäivä on yksi (1) viikko ennen saapumista, ellei toisin kirjallisesti sovita.Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti alla mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse hotel@hulluporo.fi.  Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Hullu Poro Oy:lle. Peruutusehtoja sovelletaan myös varattujen palvelujen muutoksiin. Mikäli peruutus tehdään kuluttoman peruutusajan puitteissa, palautetaan maksettu ennakkomaksu vähennettynä toimistokuluilla 40 €.

Hullu Poro Oy ei korvaa asiakkaalle peruutuksesta aiheutuneita kuluja. Näitä ja mahdollisia muita poikkeustilanteita varten Hullu Poro Oy kehottaa matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus. Pakottavista syistä Hullu Poro Oy:lla on oikeus siirtää varaus toiseen, vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Hullu Poro Oy korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

HOTELLI HULLU PORO

Huonemäärä 5-10
– peruutus kuluitta 45 vrk ennen varauksen alkamispäivää
– jos peruutus tehdään 44-30 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta
– jos peruutus tehdään 29-14 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta
– jos peruutus tehdään 13-0 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo
– 1-2 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 7 vrk ennen varauksen alkamista

Huonemäärä 11-30
– peruutus kuluitta 60 vrk ennen varauksen alkamispäivää
– jos peruutus tehdään 59-45 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta
– jos peruutus tehdään 44-30 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta
– jos peruutus tehdään 29-0 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo
– 1-4 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 14 vrk ennen varauksen alkamista
– 1-2 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 7 vrk ennen varauksen alkamista

Huonemäärä 31-50
– peruutus kuluitta 90 vrk ennen varauksen alkamispäivää
– jos peruutus tehdään 89-60 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta
– jos peruutus tehdään 59-45 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta
– jos peruutus tehdään 44-0 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo
– 1-4 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 14 vrk ennen varauksen alkamista
– 1-2 huoneen muutos alkuperäiseen huonemäärään ilman peruutuskuluja, kun muutos on tehty 7 vrk ennen varauksen alkamista

Huonemäärä yli 50
– peruutusehdot sovitaan erikseen varauskohtaisesti

TAIVAANVALKEAT
– peruutus kuluitta 60 vrk ennen varauksen alkamispäivää
– peruutuskulut ovat 50% majoituksen hinnasta, jos peruutus tehdään 59-45 vrk ennen varauksen alkamispäivää
– peruutuskulut ovat 75% majoituksen hinnasta, jos peruutus tehdään 44-30 vrk ennen varauksen alkamispäivää
– jos peruutus tehdään 29-0 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peritään koko varauksen arvo