x

Huonevaraus

x

Tee pöytävaraus

Voitte tehdä ennakkoon pöytävarauksen oheisesta varauskalenterista max 8:lle henkilölle. Mikäli teitä on enemmän kuin 8 tai useampaa ryhmää, niin täyttäkää varauskysely tai ottakaa yhtyettä myyntipalveluumme sales@hulluporo.fi

Varaus kirjataan varaajan nimellä. Mikäli haluatte varauksen yrityksen/yhdistyksen nimelle, lisätkää tieto ”Klikkaamalla tästä voit lisätä lisätietoja” kohtaan.

Huom! Kalenterin kautta tehty varaus on aina vahvistettu ja voimassa tietojen syötön jälkeen, vaikka sähköpostivahvistusta ei tulisikaan. Osa vahvistusviesteistä voi jäädä roskapostiin.

Valitse ravintola

Asia Hullu Poro Bistro Ämmilä Pihvipirtti Kammi
x

Varaa ohjelma

Loading...
x
[tiketti-feed]

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Hullu Porolla on kansainvälinen ISO 14001 sekä ISO 9011 sertifikaatit ja näin Hotelli Hullu Poro on Lapin Matkailuyritysten raskaassa sarjassa laatu- ja ympäristötyössä.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Hullu Porolla on kansainvälinen ISO 14001 sekä ISO 9011 sertifikaatit ja näin Hotelli Hullu Poro on Lapin Matkailuyritysten raskaassa sarjassa laatu- ja ympäristötyössä.

Matkailu vetää turisteja Lappiin. Alueen vahvan pioneerin hotelli Hullu Poron kilpailuetuja ovat innovatiivinen, jatkuvasti kehittyvä työyhteisö, monipuoliset palvelut sekä mutkattoman rento asiakaspalvelu. Menestymisen takaa löytyy kovaa työtä, merkittävänä apuvälineenä hotellilla on kansainvälisen tason laatu- ja ympäristöjärjestelmät, joita ulkopuolinen puolueeton sertifioijataho auditoi noin vuoden välein.

Ympäristöjärjestelmällä Hullu Poro käy omaa taisteluaan ilmastonmuutosta vastaan. Laatujärjestelmä takaa asiakaslähtöisen toimintamallin ja takaa selvät pelisäännöt työntekijöille.

Laatutyö ei lopu koskaan, se vaati jatkuvaa hereillä oloa. Standardit ovat omien parantamisalueiden huomioimisessa arvokkaana apuna. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota riskikartoituksiin ja riskien hallintaan. Meillä on vahvuutena pitkään talossa työskennellyt ja erittäin sitoutunut henkilöstö.

Laatupolitiikka

Me Hullu Poro Oy:ssä suhtaudumme konkreettisin teoin laadun kehittämiseen.

Mittaamme, seuraamme, pidämme yllä ja parannamme toimintaamme.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt ISO 9001:2008 sertifikaatin Hullu Poro Oy:lle jo vuonna 2015 nro 8714-05.

Sekä vuodesta 2016 ISO 14001:2015 nro 9353:04 sertifikaatin mikä kattaa ympäristövastuullisuuden ja johtamisjärjestelmän.

Sertifiointi alueet ovat strateginen johtaminen, laatujärjestelmät, vastaanotto- ja kokouspalvelut, aamiaistoiminto ravintola Taivaassa, siivous, ympäristön huolto ja ylläpito ja myyntipalvelun toiminnot.

Mittaamme asiakas ja henkilöstötyytyväisyyttä sovituin väliajoin.

Valvomme prosessiemme laatua mittaamalla niitä säännöllisesti.

Parannamme toimintaamme ja johtamisjärjestelmäämme sisäisin auditoinnein ja laatupalkintomalleihin perustuvalla itsearvioinnilla.

Tiimit seuraavat asiakastyytyväisyyden kehittymistä osana tuloskortin ja toimintasuunnitelman seurantaa.

Tiimit seuraavat asiakkailta kerättyjä vapaamuotoisia kirjallisia kommentteja tiimipalavereissa.

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan vuosittain.

Toimimme ympäristöä ja luontoa kunnioittavalla tavalla, ottamalla ne huomioon kaikessa toiminnassamme.

Laatujärjestelmä on dokumentoitu laatukäsikirjaan.

Laatujärjestelmään sovelletaan kaikkia ISO9001, nykyisin ISO14001 stardardin vaatimuksia.

Laatukäsikirjan laajuus kattaa koko Hullu Poro Oy:n toiminnan.

Hullu Poro Oy:lle on myönnetty vuonna 2016 ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti kiinteistössä harjoitettavien majoitus, ravitsemus, kiinteistö, siivous, myyntitoimintojen osalta.
Sertifikaattia ylläpidetään vuosittain.

 

 

 

Ympäristöpolitiikka

Olemme tunnistaneet ympäristönäkökohdat, jotka ovat hankintojen ekologisuus, energian säästäminen, jätehuolto ja asiakasnäkökulma.

Toiminnallamme edistämme kestävää matkailua.

Kestävä matkailu on tärkeä osa yrityksemme liiketoimintaa.

Hankintojen osalta edellytämme tavarantoimittajiltamme ympäristötietoista toimintaa.

Haemme aktiivisesti säästöjä minimoidaksemme kielteiset ympäristövaikutukset

Hullu Porolla on energiansäästö- ja investointihanke, jolla haetaan 11% säästöjä energiankulutukseen.

Hullu Poro tekee tiivistä yhteistyötä energian säästämisessä Siemensin kanssa, seuranta on automatisoitu.

Hullu Poro on edelläkävijöitä sähköautoilussa, henkilökunnan käytössä on seitsemän sähköautoa ja asiakkaille on tarjolla yhdeksän latauspistettä.

Hullu Poron toiminnassa huomioidaan vuodenaikojen ja sesonkien vaihtelut.

Yritys lajittelee jätteensä. Uusiokäyttö on osa yrityksen normaalia toimintaa. Biojätteen keräys on aloitettu tammikuussa 2020.

Hullu Poro Oy kannustaa ja opastaa henkilökuntaa ja matkailijoita jokapäiväisillä teoilla ja oikeilla lomailutavoilla säästämään ja kunnioittamaan ympäristöä yhdessä.

Näillä kaikilla teoilla Hullu Poro Oy sitoutuu ympäristön suojeluun.

Hullu Poro Oy:n johto sitoutuu yrityksen ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen arvioimalla ympäristöjärjestelmän toimivuutta vuosittain johdon katselmuksessa.

Kaikki toimintamme perustuu voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin.

Ympäristöjärjestelmä on osa yrityksen johtamisjärjestelmää, joka on sertifioitu ISO 14 001 standardin mukaisesti.

 

 

Hotelli Hullu Porolle kansallinen kestävän matkailun sertifikaatti

Hotelli Hullu Porolle on myönnetty jälleen 2022 syyskuussa Visit Finlandin kestävän matkailun sertifikaatti.

Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, jonka tehtävänä on edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua. Sustainable Travel Finland STF on Suomen malli matkalle kohti kestävän matkailun maata.

STF ohjelmaan pääsemiseksi yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti.

Hullu Poro on käynyt jo vuosia omaa taisteluaan ilmastonmuutosta vastaan.

Ympäristötyötä ryhdittämään valittiin kansainvälinen, vaativa ISO 14001 sertfikaatti, joka myönnettiin Hotelli Hullu Porolle vuonna 2016.

 

Levin alueen vihreät vinkit

Levin loman kruunaavat alueen upea, puhdas luonto ja komeat maisemat. Näiden säilymistä on helppo edistää lomatunnelmasta tinkimättä. Ympäristöystävällisyys on matkalla yhtä vaivatonta kuin kotonakin.  Ole edelläkävijä ja pidä matkaillessasikin ympäristön puolta – näin helppoa se on!

On parempi, että 100 ihmistä tekee viisi asiaa ympäristön puolesta kuin että viisi ihmistä tekisi 100 asiaa. Näillä vinkeillä se onnistuu helposti.

1. Säästä energiaa

Kesällä Levillä yötön yö kultaa tunturin, talvella kaamoksen taika. Sammuta lomaillessasi siis valot ja turhat laitteet.

2. Suosi hanavettä

Levillä ammennat suoraan hanasta lähteenraikasta vettä. Sitä paitsi se sisältyy lomasi hintaan.

3. Anna autolle lepopäivä

Kun Levin lomalla reippailee, niin kunto nousee ja kiire häviää. Ja puhdas luonto kiittää.

4. Kannata roskattomuutta

Jos roskista ei ole lähellä, anna roskalle kyyti takaisin. Pienellekin. Se on ekoteko!  Katso tästä Levin Ekopisteet

5. Suosi paikallista

Fiksuin lomaeväs on lähiruokaa paikallisilta tuottajilta, myös kulttuurinnälkää ruokit lappilaisella tarjonnalla.

Näin matkailet kestävästi

Kestävässä matkailussa matkailijan ja kohteen tarpeet yhdistetään paikallista kulttuuria ja ympäristöä kunnioittaen. Kestävän matkailun ideana on säilyttää kohdealueen kulttuuriperinnettä ja suojella arvokkaita luonnonalueita. Samalla kestävä matkailu tukee alueen taloutta.

Energia- ja materiaalitehokas Levin Hiihtokeskus

Levi Ski Resort tuottaa Levillä ympärivuotisia rinnepalveluita sekä niihin liittyviä monipuolisia oheispalveluita ympäristöä kunnioittaen.  Ympäristöasioiden hyvin hoitaminen on Levi Resortille itsestään selvää ja he kantavat omalta osaltansa vastuun tunturimme hyvinvoinnista.

Tunnustuksena systemaattisesta työs arktisen toimintaympäristömme suojelun eteen, Levi Ski Resortin ympäristöjärjestelmä sai kansainvälisen ISO 14001 : 2015 -ympäristösertifikaatin vuonna 2018 ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa.

Elokuussa 2020 Levi Ski Resortille myönnettiin myös Sustainable Travel Finland -merkki.

Ole mukana ympäristötyössä omalla panoksellasi – kunnioita Lapin kaunista tunturiluontoa!