Varaa majoitus

LAATUPOLITIKKA

Me Hullu Poro Oy:ssä suhtaudumme konkreettisin teoin laadun kehittämiseen.

Mittaamme, seuraamme, pidämme yllä ja parannamme toimintaamme. Tavoitteemme on ISO9001 sertifiointikelpoinen laatujärjestelmä.

Mittaamme asiakas ja henkilöstötyytyväisyyttä sovituin väliajoin. Valvomme prosessiemme laatua mittaamalla niitä säännöllisesti.  Parannamme toimintaamme ja johtamisjärjestelmäämme sisäisin auditoinnein ja laatupalkintomalleihin perustuvalla itsearvioinnilla.

Tiimit seuraavat asiakastyytyväisyyden kehittymistä osana tuloskortin ja toimintasuunnitelman seurantaa. Tiimit seuraavat asiakkailta kerättyjä vapaamuotoisia kirjallisia kommentteja tiimipalavereissa.

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan vuosittain.

Toimimme ympäristöä ja luontoa kunnioittavalla tavalla, ottamalla ne huomioon kaikessa toiminnassamme.

– Hullu Poro Oy on mukana MEK:n laatu1000 hankkeessa sekä ISO9001 laatujärjestelmässä –

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Olemme tunnistaneet ympäristönäkökohdat, jotka ovat hankintojen ekologisuus, energian säästäminen, jätehuolto ja asiakasnäkökulma.

Hankintojen osalta edellytämme tavarantoimittajiltamme ympäristötietoista toimintaa. Haemme aktiivisesti säästöjä minimoidaksemme kielteiset ympäristövaikutukset

Hullu Porolla on energiansäästö- ja investointihanke, jolla haetaan 11% säästöjä energiankulutukseen. Hullu Poro on edelläkävijöitä sähköautoilussa, henkilökunnan käytössä on seitsemän sähköautoa ja asiakkaille on tarjolla yhdeksän latauspistettä. Hullu Poron toiminnassa huomioidaan vuodenaikojen ja sesonkien vaihtelut.

Yritys lajittelee jätteensä. Uusiokäyttö on osa yrityksen normaalia toimintaa.

Hullu Poro Oy kannustaa ja opastaa henkilökuntaa ja matkailijoita jokapäiväisillä teoilla ja oikeilla lomailutavoilla säästämään ja kunnioittamaan ympäristöä yhdessä.

Näillä kaikilla teoilla Hullu Poro Oy sitoutuu ympäristön suojeluun.

Hullu Poro Oy:n johto sitoutuu yrityksen ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen arvioimalla ympäristöjärjestelmän toimivuutta vuosittain johdon katselmuksessa.

Kaikki toimintamme perustuu voimassaoleviin lakeihin ja asetuksiin.

Ympäristöjärjestelmä on osa yrityksen johtamisjärjestelmää, joka on sertifioitu ISO 14 001 standardin mukaisesti.

LEVIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Puhdas luonto on vahvuutemme ja kaiken toimintamme lähtökohta. Valitsemme energiaystävällisiä ja -tehokkaita toimintatapoja ja materiaaleja. Rakennamme ympäristöämme suunnitelmallisesti ja keskitetysti esteettisyyttä vaalien. Otamme huomioon päätöksissämme paikallisuuden, lappilaisen kulttuurin ja perinteet aina kun se on mahdollista.

Olemme tunnistaneet ympäristökatselmusten perusteella toimintamme ympäristönäkökohdat, joista merkittävimmät ovat energiankulutus, hankinnat, jätehuolto ja keskuksen sisäinen liikenne. Nämä määrittävät ympäristötyömme tavoitteet. Alueellinen yhteistyö ja henkilökunnan sitoutuminen on kaiken edellytys myös tässä toiminnassa. Asiakkaidemme tuella pääsemme parhaiten tavoitteisiimme.