x

Huonevaraus

x

Tee pöytävaraus

Voitte tehdä ennakkoon pöytävarauksen oheisesta varauskalenterista max 8:lle henkilölle. Mikäli teitä on enemmän kuin 8 tai useampaa ryhmää, niin täyttäkää varauskysely tai ottakaa yhtyettä myyntipalveluumme sales@hulluporo.fi

Varaus kirjataan varaajan nimellä. Mikäli haluatte varauksen yrityksen/yhdistyksen nimelle, lisätkää tieto ”Klikkaamalla tästä voit lisätä lisätietoja” kohtaan.

Huom! Kalenterin kautta tehty varaus on aina vahvistettu ja voimassa tietojen syötön jälkeen, vaikka sähköpostivahvistusta ei tulisikaan. Osa vahvistusviesteistä voi jäädä roskapostiin.

Valitse ravintola

Asia Hullu Poro Bistro Ämmilä Pihvipirtti Kammi
x

Varaa ohjelma

Loading...
x
[tiketti-feed]

Majoituspalveluiden varaus- ja peruutusehdot

Majoituspalveluiden varaus- ja peruutusehdot

Hullu Poro Oy noudattaa majoituskohteiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta (osapuolina Hullu Poro Oy ja asiakas = varaaja) sitoviksi asiakkaan tehtyä majoitusvarauksen. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

 

Varaaminen ja maksu

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun / varausvahvistuksen ja kohdekuvauksen.

Ennakkolasku on 30 % majoitushinnasta ja loppulasku erääntyy

– *14 vrk (koskien Hullu Poro/Taivaanvalkeat hotellihuone, perhehuone, huoneisto)
– *30 vrk (koskien Hullu Poro Penthouse, Deluxe huoneisto, Tonttulan Aurora Pyramid, Country House, Tontun Tupa)
ennen vuokrausajan alkua.

Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä katsotaan varaus peruutetuksi.

Mikäli varaus tehdään alle *14 vrk / *30 vrk ennen vuokrausajan alkamista, varauksesta muodostuu vain loppulasku, joka erääntyy tapauskohtaisesti 1-7 vrk sisällä varauksen teosta.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Asiakkaan itse tekemät online-varaukset

Asiakkaan varatessa majoituksen itse www.hulluporo.fi Matkakaupan online-palvelusta, asiakas hyväksyy nämä varausehdot ja vastaa siitä, että hän on tutustunut varausta tehdessään myös varauksen tekoon liittyvään ohjeistukseen. Näissä varauksissa varausjärjestelmä lähettää heti automaattisesti vahvistuksen varauksesta asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Online-varaukset maksetaan joko luottokortilla tai pankkipalvelun kautta. Koko summa maksetaan heti.

Asiakas vastaa siitä, että hän tulostaa itselleen varaushetkellä kuitin, majoituskohteen kohdekuvauksen sekä varausehdot. Kun varaus maksetaan, asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin oman varauksensa vahvistussivulle. Mikäli asiakas ei palaa vahvistussivulle varausta ei synny, jolloin varausohjelma ei lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta. Hullu Poro Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Hotelli Hullu Poroon tilanteen korjaamiseksi. Hullu Poro Oy ei takaa, että ko. majoituskohde on tässä vaiheessa yhä varattavissa.

Mikäli majoituskohde ei ole varattavissa mahdollinen veloitettu maksu palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista majoituskohdetta.

Peruutukset

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeellä) Hullu Poro Oy:lle.

Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta vaan asiakkaan on aina peruttava varaus kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut kirjallisesti Hullu Poro Oy:lle. Mikäli asiakas osoittaa, että kirjallinen peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus.

 

Kun asiakas on varannut majoituksen aiemmin kuin *14 vrk / *30 vrk ennen vuokrausajan alkamista ja asiakas peruuttaa varauksensa viimeistään *14 vrk / *30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista

• Palautetaan maksettu suoritus vähennettynä peruutusmaksulla 40 €.

• Huom! Mikäli yksittäisen majoituskohteen hinta on 3000 € tai enemmän, tai majoituksen kesto neljä viikkoa tai pidempi: varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksun suuruinen summa sekä palvelumaksu.

* Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin *14 vrk / *30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko majoitushinta.

 

Kun asiakas on varannut majoituksen 29 – 8 vrk ennen vuokrausajan alkamista

* asiakkaan peruessa varauksensa 1 vrk:n kuluessa varauksen teosta palautetaan maksettu suoritus vähennettynä peruutusmaksulla 40 €.

 

Kun asiakas on varannut majoituksen 7– 1 vrk ennen vuokrausajan alkamista

*asiakkaan peruessa varauksensa, veloitetaan koko majoitushinta.

 

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Hullu Poro Oy:lle. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja.

 

Hiljaisen sesongin aikaan
Maksuton peruutus 48 tuntia ennen varauksen ajankohtaa, ei ennakkomaksua
– maksu paikan päällä voimassa ns. hiljaisen sesongin välisenä aikana 1.5 – 31.10, koskee ainoastaan Hullu Poron yksittäisiä hotellihuoneita (2-5 hlöä).

* Maksu hyvitetään 100% vähennettynä peruutusmaksulla 40 € (nettikauppa), mikäli peruminen tehdään vähintään 48 tuntia ennen tulopäivää.

* Maksua ei hyvitetä, mikäli peruminen tehdään alle 48 tuntia ennen tulopäivää.
(Tämä ehto ei koske isoja huoneistoja: Hullu Poro Penthouse ja Deluxe -huoneisto, Hotelli Taivaanvalkeat, Aurora pyramid, Country House ja Tontun tupa)

 

Varauksen muuttaminen

Mikäli asiakas muuttaa edellä mainittujen peruutusehtojen sallimissa aikarajoissa majoituskohdetta tai majoitusajankohtaa, lisäpalveluja ja/tai henkilömäärää peritään muutosmaksu 20 €.

 

Hullu Poro Oy:n oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Hullu Poro Oy:stä riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi Hullu Poro perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Hullu Porolla on oikeus tarvittaessa perua varaus, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

 

Oleskelu majoituskohteessa

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 mennessä. Lähtöpäivänä luovutus on klo 11.00.

Majoituskohteen hintaan sisältyvät liinavaatteet pedattuna, pyyhkeet ja lähtösiivous.

Vaikka lähtösiivous kuuluu hintaan, edellytetään asiakkaan luovuttavan majoituskohde normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä. Hullu Poro Oy ei vastaa huoneistossa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty majoituskohteissa! Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut (min. 300 €). Hullu Poro Oy ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. Hotellin kohdekuvauksessa mainittu lemmikkieläinkielto ei takaa sitä, että kohde soveltuu allergisille.

Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö Hullu Poro Oy n tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Vahingot

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-ajan aikana majoituskohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneet vahingot Hullu Poro Oy:lle. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi Hullu Poro hotellin vastaanottoon.

Häiriöistä tai vaaratilanteista johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli asiakas ei majoituskohteen omistajan tai tämän edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on majoituskohteen omistajalla tai tämän edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Edellä kerrotuista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta eikä vuokraa palauteta.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varauksen henkilömääräksi on ilmoitettu (kts. kohdekuvaus).

Lemmikit

Lemmikin saa tuoda vain huoneeseen, jossa lemmikit ovat sallittuja. Lemmikkieläinten mukanaolosta tulee ilmoittaa varausta tehtäessä ja lemmikistä veloitetaan 20 € / huone / oleskelu. Asiakas on velvollinen korjaamaan lemmikin jätökset pihaympäristöstä ja korvaamaan mahdolliset lemmikin majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamat vahingot majoituskohteen omistajalle. Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi Hullu Poro Oy:lle.

 

Huomautukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan Hullu Poro Oy:lle. Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista Hullu Poron vastaanottoon tai myyntipalveluun, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua majoituskohteen vuokrausaikana, tulee huomautus lähettää kirjallisena Hullu Poro Oy:lle ennen majoitusvarauksen päättymistä. Jos asiakas ja Hullu Poro Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen huomautuksen käsittelyssä, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Hullu Poro Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, alueellisista sähkö, vesi, -ja TV -katkoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.Hullu Poro Oy n asiakkaalle on maksuton Internet-yhteys. Internet-yhteyksissä mahdollisesti esiintyvät häiriöt tulee ilmoittaa välittömästi hotelli Hullu Poron vastaanottoon ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Hullu Poro ei myönnä hyvityksiä majoitushinnasta mahdollisten Internet-yhteydessä esiintyvien häiriöiden tai toimimattomuuden perusteella.

Hullu Poro varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet

Virheellinen hintatieto ei sido Hullu Poro Oy:tä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan olisi pitänyt se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Hullu Poro Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

 

Tervetuloa Hullu Poroon ja viihtyisää lomaa!

 

 

HULLU PORO OY
Rakkavaarantie 5
99130 LEVI

puh. 016 6510 100
email: hotel@hulluporo.fi

 

Päivitetty 01.07.2020