Varaa majoitus

MAJOITUSPALVELUIDEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Hullu Poro Oy noudattaa palveluiden varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Ryhmävarauksissa(5 huonetta tai enemmän) noudatetaan erillisiä ryhmäperuutusehtoja.

VARAAMINEN JA MAKSUT
Tehtyään varauksen asiakas saa ennakkovaraus- ja loppulaskun. Ennakkovarauslaskun summa on 30 % varauksen arvosta. Varaus vahvistuu, kun ennakkomaksu on maksettu eräpäivään mennessä.

MIKÄLI ENNAKKOMAKSUA EI OLE MAKSETTU ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ KATSOTAAN VARAUS PERUUTETUKSI.
Loppulaskun eräpäivä on neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkamista. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen varauksen alkamispäivää, ei erillistä ennakkolaskua lähetetä, vaan asiakas saa suoraan loppulaskun.

VARATTU MAJOITUS ON ASIAKKAAN KÄYTETTÄVISSÄ TULOPÄIVÄSTÄ KLO 16:00 LÄHTÖPÄIVÄÄN KLO 11:00

Pakottavista syistä Hullu Poro Oy:lla on oikeus siirtää varaus toiseen, vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Hullu Poro Oy korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset.

PERUUTUKSET
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti alla mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse hotel@hulluporo.fi tai faksilla numeroon 016 651 0199. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Hullu Poro Oy:lle.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa
– viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkamispäivää, palautetaan ennakkomaksu ja loppumaksu vähennettynä toimistokuluilla 40 €
– viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varauksen alkamispäivää veloitetaan 50% varauksen arvosta
– alle kaksi (2) viikkoa ennen varauksen alkamispäivää veloitetaan koko varauksen arvo.

Hullu Poro Oy ei korvaa asiakkaalle peruutuksesta aiheutuneita kuluja. Näitä ja mahdollisia muita poikkeustilanteita varten Hullu Poro Oy kehottaa matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus.

HOTELLIN OIKEUS PERUA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Hullu Poro Oy perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin.

MIKÄLI VARAUSTA KOSKEVIA SUORITUKSIA EI MAKSETA ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ VARAUS PERUUNTUU AUTOMAATTISESTI!

SOVELLETTAVA LAKI
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Hotellivarauksia ei koske valmismatkalaki, vaan niihin sovelletaan lakia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006).

TIETOSUOJA
Hullu Poro Oy:n asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Hullu Poro Oy:n asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Hullu Poro Oy:llä on oikeus käyttää rekisteröityjä osoitetietoja omaan suoramarkkinointiinsa ja omiin sisäisiin markkina- ja mielipidetutkimuksiinsa, ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon osoitetietojen käyttämisestä edellä mainittuun tarkoitukseen voi ilmoittaa Hullu Poro Oy:lle sähköpostitse sales@hulluporo.fi. Asiakastietoihin liittyvän rekisteriselosteen voi pyytää sähköpostitse tai puhelimitse alla olevia yhteystietoja käyttäen.

TERVETULOA LEVILLE JA HULLU POROON!