x

Huonevaraus

x

Tee pöytävaraus

Voitte tehdä ennakkoon pöytävarauksen oheisesta varauskalenterista max 8:lle henkilölle. Mikäli teitä on enemmän kuin 8 tai useampaa ryhmää, niin täyttäkää varauskysely tai ottakaa yhtyettä myyntipalveluumme sales@hulluporo.fi

Varaus kirjataan varaajan nimellä. Mikäli haluatte varauksen yrityksen/yhdistyksen nimelle, lisätkää tieto ”Klikkaamalla tästä voit lisätä lisätietoja” kohtaan.

Huom! Kalenterin kautta tehty varaus on aina vahvistettu ja voimassa tietojen syötön jälkeen, vaikka sähköpostivahvistusta ei tulisikaan. Osa vahvistusviesteistä voi jäädä roskapostiin.

Valitse ravintola

Asia Hullu Poro Bistro Ämmilä Pihvipirtti Kammi
x

Varaa ohjelma

Loading...
x
[tiketti-feed]

 

HOTELLI HULLU PORO LAPIN MATKAILUYRITYSTEN RASKAASSA SARJASSA
LAATU- JA YMPÄRISTÖTYÖSSÄ

kansainväliset ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit osoittavat suuntaa edelläkävijälle

 

Matkailu vetää turisteja Lappiin ja kilpailu myös Levillä kiristyy, kun kasvavat markkinat houkuttelevat uusia toimijoita alueelle. Alueen vahvan pioneerin hotelli Hullu Poron kilpailuetuja ovat innovatiivinen, jatkuvasti kehittyvä työyhteisö, monipuoliset palvelut sekä mutkattoman rento asiakaspalvelu. Menestymisen takaa löytyy kovaa työtä, merkittävänä apuvälineenä hotellilla on kansainvälisen tason laatu- ja ympäristöjärjestelmät, joita ulkopuolinen puolueeton sertifioijataho auditoi noin vuoden välein.

 

Ympäristöjärjestelmällä Hullu Poro käy omaa taisteluaan ilmastonmuutosta vastaan. Laatujärjestelmä takaa asiakaslähtöisen toimintamallin ja takaa selvät pelisäännöt työntekijöille. Henkilökuntamme käytössä on useita vuosia ollut sähköautot.

”Erityisen ylpeitä olemme tämän vuoden tuloksestamme. Sekä laatu- että ympäristöjärjestelmämme selvisi auditoinneista ilman yhtään poikkeamaa”, hehkuttaa varatoimitusjohtaja Annukka Paksuniemi hotelli Hullu Porosta.

Mukana henkilöstö, asiakkaat ja alihankkijat

Taustalla on usean vuoden tinkimätön työ kansainvälisten standardien ohjaamana. Henkilöstö on palveluyrityksen voimavara, ja Hullu Poro satsaakin henkilöstöön jo hankintavaiheessa. Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa on aktiivista ja siten saadaan uusia henkilöitä harjoittelijoiksi ja sen jälkeen usein jatkuvampaankin työsuhteeseen.

Henkilöstö on innovatiivista ja tuo rohkeasti esille kehitysideoita. Johto reagoi ideoihin toteuttamalla ne mahdollisimman pian, aina kun se vain on mahdollista. Avoin ja kehityshakuinen ilmapiiri innostaa uuden etsimiseen ja ideoiden jakamiseen.

”Laatutyö ei lopu koskaan, se vaati jatkuvaa hereillä oloa. Standardit ovat omien parantamisalueiden huomioimisessa arvokkaana apuna. Viime vuonna kiinnitimme erityistä huomiota riskikartoituksiin ja riskien hallintaan. Meillä on vahvuutena pitkään talossa työskennellyt ja erittäin sitoutunut henkilöstö”, Paksuniemi huomauttaa.

Ympäristötyössä tarvitaan koko henkilöstön lisäksi myös asiakkaat. Ruokahävikin vähentämiseksi tehtiin asiakastiedotteita, joissa kerrottiin hotellin tavoitteista vähentää ympäristövaikutuksia ja vedottiin asiakkaita ottamaan vain sen verran kuin jaksaa syödä ja hakemaan lisää tarvittaessa. ”Tämä kampanja toi tuloksia ja vähensi salihävikkiä aamiaisella.”, Annukka Paksuniemi kertoo tyytyväisenä. ”Ilmastotalkoissa tarvitaan meitä kaikkia.”

Laatu-ja ympäristötyö vaikuttaa myös Hullu Poron alihankkijoiden toimintaan.
Tärkeimmiltä toimittajilta on tarkistettu heidän oma laatu- ja ympäristöjärjestelmätilanne. Monien toimittajien luona on vierailtu ja vieraillaan jatkossakin. Tällä toteutetaan ISO 14001-standardin mukaista elinkaariajattelua.

Tulevaisuudessa kierrätykseen on luvassa Levin alueella vihdoin valoa tunnelin päässä.
ELY-keskuksen rahoittama jätehuollon kehittämishanke Kittilän ja ympäristökuntien alueella tuo viimein mahdollisuuden laajentaa eri jätejakeiden lajittelua, jopa biojätteen osalta. Ensimmäinen työpaja on syyskuun puolivälissä hotelliyritysten edustajien kanssa.

 

 


”Hotelli Hullu Poron pitkäaikainen työ laatu- ja ympäristöjohtamisessa palkittiin elokuussa ulkoisessa auditoinnissa erittäin hyvällä tuloksella. Auditoinnissa ei kirjattu yhtään poikkeamaa.

Koko hotellin henkilökunta on vahvasti sitoutunut toiminnan kehittämistyöhön samoin kuin hyvän laadun ja asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Henkilöstöä kannustetaan jatkuvasti ideoiden esille tuomiseen uusien palvelukonseptien rakentamiseksi.
Asiakaspalautteita kuunnellaan ja luetaan tarkasti – ja ympäristötyö on kaikille sydämen asia.”
– Paula Mikkola, pääarvioija, järjestelmäsertifiointi / Kiwa Inspecta Oy